Danh mục - Tin Tức

Đào tạo nhạc cụ truyền thống

Giáo dục

Trung tâm là nơi đào tạo âm nhạc, phổ cập kiến thức âm nhạc, tổ chức thi và biểu diễn âm nhạc cho mọi đối tượng yêu nhạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các…