Công ty Vân Anh cung cấp nhiều loại hình dịch vụ giải trí khác bao gồm: Xiếc; Ảo thuật; Trống nước; Bong bóng thủy tinh; và những dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.