DJ – RAP – BEATBOX

, , ,

Electronic Dance Music – nghĩa là âm nhạc được tạo ra từ các thiết bị điện tử. Đây là thể loại nhạc có tiết tấu mạnh, kế thừa từ nhạc Disco những năm 1970 và một chút cảm hứng từ Pop.

Rap có thể được thể hiện trên nền nhạc hoặc thể hiện “chay”, và được coi như sự giao thoa giữa nói và hát.

Beatbox nói nôm na là dùng miệng để giả lập âm thanh xung quanh, từ đơn giản như tiếng động vật, tiếng đàn guitar, trống cơ bản, cho tới các âm thanh phức tạp hơn, như tiếng đĩa scratch của DJ, phối hợp nhiều âm sắc, làm cùng một lúc.

Electronic Dance Music – nghĩa là âm nhạc được tạo ra từ các thiết bị điện tử. Đây là thể loại nhạc có tiết tấu mạnh, kế thừa từ nhạc Disco những năm 1970 và một chút cảm hứng từ Pop. EDM được cho là có nguồn gốc từ Mỹ, được phát triển mạnh mẽ qua các lễ hội nhạc nhảy (Dance Festival), và các câu lạc bộ.  Chính vì vậy, hầu hết mọi người đều quen gọi EDM bằng cái tên chung là Dance music.

Rap được hiểu như việc đọc hoặc nói những câu từ có giai điệu. Là nguyên liệu chính trong Hip Hop, Rap có thể được thể hiện trên nền nhạc hoặc thể hiện “chay”, và được coi như sự giao thoa giữa nói và hát.

Beatbox là một môn nghệ thuật, được xem là yếu tố thứ 5 của HipHop, nói nôm na là dùng miệng để giả lập âm thanh xung quanh, từ đơn giản như tiếng động vật, tiếng đàn guitar, trống cơ bản, cho tới các âm thanh phức tạp hơn, như tiếng đĩa scratch của DJ, phối hợp nhiều âm sắc, làm cùng một lúc.