Cầu thủy tinh (Contact Juggling)

,

Danh mục: , ID: 2798

Contact Juggling là một hình thức điều khiển một đối tượng nào đó (thường là quả cầu làm bằng thủy tinh) bằng cách cho tiếp xúc với cơ thể. Cách mọi người hay chơi là tung một hoặc nhiều quả bóng trên tay và cánh tay để tạo ra ảo tưởng thị giác. Contact Juggling được chia thành ba kỹ thuật chính:

1. Body Rolling: có nghĩa là điều khiển bóng chạy xung quanh bàn tay, cánh tay…, cần phải cân bằng để giữ bóng ở những vị trí khác nhau.
2. Palm Spinning: có nghĩa là điều khiển hai hoặc nhiều quả bóng trong bàn tay mở để có ít nhất một quả bóng đang chuyển động. Người chơi giỏi có thể xếp bóng thành những hình khối đẹp mắt như kim tự tháp…
3. Isolation (Cô lập): làm cho người xem có cảm giác như bóng đang treo lơ lửng tại một vị trí, trong khi người chơi vẫn chuyển động tay.